otrdiena, 2016. gada 19. aprīlis

Kredīta atteikuma tiesības

Izvēle par labu kredītam var būt pārdomāts vai tieši otrādi – spontāns lēmums. Lai kāds arī nebūtu iemesls, tas tiek darīts, jo nav citas izvēles vai tas dotajā brīdī ir labākais risinājums. Var gadīties, kad paņemot kredītu, situācija pēkšņi strauji mainās un tas vairs nav nepieciešams. Atmaksājot jebkuru aizņēmumu jārēķinās ar procentu maksājumiem un to, ka jāatdod būs vairāk nekā paņemts. Ko darīt, ja ir paņemts tas, kas vairs nav nepieciešams? Vai jāievēro saistības un vai būs jāmaksā soda procenti, ja izmantosiet savas kredīta atteikuma tiesības?

14 dienu atteikumu tiesības


Izrādās viss nav tik bezcerīgi un aizņēmums nav spriedums bez variantiem kopš parakstīšanas brīža. Kā paredz patērētāju tiesību aizsardzības likums, jebkurš 14 dienu laikā neko nevienam nepaskaidrojot var izmantot savas tiesības un atteikties no patērētāja kreditēšanas līguma. Šim noteikumam jābūt ierakstītam arī jebkurā līgumā. 14 dienas tiek skaitītas no dienas, kad parakstīts līgums vai pēc līguma parakstīšanas, no dienas, kad saņemta visa patērētājam nepieciešamā, normatīvajos aktos noteiktā informācija.

Par atteikumu kredīta devējam jāpaziņo rakstveidā – elektroniskā vai drukāta veidā, uzrakstot iesniegumu. Tiklīdz tas izdarīts, jāatmaksā visa kredīta summa un procenta maksājumi līdz dienai, kad tiek atgriezta aizņēmuma summa. Aizņēmums jāatgriež ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Kredīta devējs nedrīkst pieprasīt nekādus citus maksājumus no kredīta ņēmēja. Var tikt pieprasīta kompensācija par neatmaksājamām izmaksām.

Atteikuma tiesības attiecas arī uz īstermiņa aizdevumiem. Izmantojot kredīta atteikuma tiesības uz īstermiņa aizdevumiem, var sanākt, ka kredīta ņēmējs likumīgi pagarina atdošanas termiņu – uzsākot neilgi pirms 14 dienām un atdodot tuvu 30 dienu atgriešanas termiņam. Nevar tikt pieprasīts līgumsods tikai maksājumi, kas izriet no gada procentu likmes.

Kredīta atteikuma tiesības neattiecas uz:


  • Kredīta līgumiem, kuru summa nepārsniedz 142 EUR.
  • Kreditēšanas līgumiem nekustamā īpašuma iegādei.
  • Kreditēšanas līgumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu.
  • Bezprocentu kredīti.
  • Citi kredīti bez papildus maksājumiem.