sestdiena, 2016. gada 21. maijs

Kā iedala ekonomiku

Ekonomika iedalās mikroekonomikā un makroekonomikā:
  1. Mikroekonomika pēta ekonomiskos lēmumus, kas tiek pieņemti nelielā mērogā. Mikroekonomikā svarīga ir indivīda vai neliela uzņēmuma uzvedība ekonomiskajos procesos. Atbildes tiek meklētus uz jautājumiem, kas tieši ietekmēs konkrētā indivīda vai uzņēmuma izvēli, iespējas un dzīves līmeni.
  2. Makroekonomikā tiek risināti līdzīgi jautājumi kā makroekonomikā tikai lielākā mērogā kā piemēram valsts līmeni – nacionālais kopprodukts, inflācija, nodarbinātība u.tml.
Mikroekonomikā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir pircēju uzvedības un motivācijas noteikšana, lēmumu pieņemšana plaša patēriņa preču tirgū. Pieprasījums pēc kādas preces ir atkarīgs no daudziem ietekmējošiem faktoriem. Nozīmīgie lielumi, kas ietekmē patērētāja pieprasījumu ir pieprasītās preces cena, citu preču cenas un mājsaimniecības ienākumi. Tāpat liela nozīme ir ražotāja spējai pieprasīto preci piedāvāt. Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība veido ekonomikas attīstību. Jo veiksmīgāka šī mijiedarbība, jo straujāk aug dzīves līmenis gan pakalpojumu sniedzējam, gan ņēmējam. Labs klimats mikroekonomikā , veicina arī makroekonomisko izaugsmi un otrādi.
Latviju tāpat ka lielāko daļu Eiropas pavisam nesen skāra ekonomiskā krīze, tomēr samērā īsā laikā situācija ir nostabilizējusies un Latvijas ekonomika attīstās lēni, bet bez lieliem satricinājumiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo kopumā Eiropā situācija nav tik droša, bēgļu krīzes un kara Ukrainā ietekmē.

Iedzīvotāju labklājība gan neaug tik strauji kā viņi paši to vēlētos un vēl joprojām ir novērojama ekonomiskā migrācija uz valstīm, kurās labklājības līmenis ir augstāks, tomēr visi rādītāji liecina, ka valdībai un iedzīvotājiem nepieņemot pārsteidzīgus lēmumus kā „treknajos gados” ir iespējama stabila attīstība.