trešdiena, 2016. gada 13. jūlijs

Jaunlaulāto kopējās finanses

Cilvēki ir visnotaļ dažādi. Tāpat iemesli, kādēļ stāties laulībā, ļoti atšķiras. Tomēr laikam jāsaka, ka vēlme dzīvot kopā, varbūt pat tikai parādot pasaulei savu vienotību (pieņemot, ka šis solis tomēr paredz kopdzīvi), norāda uz kaut kādu kopīgi realizējamu vajadzību eksistenci. Tāpēc jauniešiem īpaši jāuzmanās, kārtojot pirmslaulības jautājumus. Vienkārši runājot, katram jāieklausās sevī, lai saprastu, kas tieši jūs saista kopdzīvē - vai tā ir manta, nauda vai varbūt vara pār otru cilvēku, kas ļoti atkarīga arī no naudas daudzuma. Jā, es atsaucos uz gadījumiem, kad jaunietes, kas piekritušas laulībām ar bagātiem (un varbūt pat ne tik bagātiem) ārzemniekiem, vēlāk neprot izkļūt no situācijas. Atrodoties svešā zemē ar svešiem likumiem, īpaši, ja laulībā piedzimst bērni, bet sieviete sākotnēji vēlējusies ar naudas palīdzību izķepuroties no nabadzības dzimtenē, nauda var sākt valdīt pār jauno dāmu. Un - kā nereti teikts - nauda ir personificējama, un tikpat labi, kā jūs kādreiz vēlējāties naudu izmantot, tā nauda var izmantot jūs. Protams, ne visiem (un visām) jāuzklausa šie galējību stāsti, tādēļ turpinājumā - par finansēm aspektā, ko pieņemts vairāk vai mazāk uzskatīt par tradicionālu, veidojoties jaunai ģimenei.

Pirmslaulības pārrunas var ietvert simts dažādu jautājumu, kas skar naudu. Tas, cik precīzi iepriekš būs izrunāti finanšu skatpunkti, piemēram, kā mēs dalīsimies ar katra līdz laulībām iegādāto mantu, kā mēs nodalīsim (vai nenodalīsim) katrs savas kā atsevišķa indivīda vajadzības, kur mēs glabāsim naudu, vai/kā mēs krāsim kopīgai nākotnei, pat tādi kutelīgi jautājumi kā – kur paliktu kopējā laulības laikā iegūtā manta, ja nāktos šķirties, var izšķiroši iedvesmot pāri vai, tieši otrādi – likt atsalt vēlmei kopīgi plānot dzīvi. Gudri mācītāji, ja laulība iecerēta baznīcā, pārrunās ar laulājamajiem noteikti ieplāno pieskarties arī finansēm. Visgudri ir teikt - nauda jau neturēs kopā tos, kuru saites nav svētījusi mīlestība, bet viedi - nākotnes stabilitāte pastāvēs, ja mēs radīsim pēc iespējas vairāk kopīgu vērtību, tajā skaitā nākamās ģimenes finanšu bāzi.